ووکامرس

محصولات ۵ ستاره

محصولاتی با بازخورد مثبت

سرامیک روکا مدل ISCO GRIS سایز ۷۵×۷۵

 • مدل کاشی سرامیک : ISCO GRIS
 • برند کاشی سرامیک : Roka
 • سایز : ۷۵x75
 • نوع سطح کاشی سرامیک: مات

سرامیک روکا مدل SKYLINE PEARL سایز ۶۰×۱۲۰

 • مدل کاشی سرامیک : SKYLINE PEARL
 • برند کاشی سرامیک : Roka
 • سایز : ۶۰x120
 • نوع سطح کاشی سرامیک: مات

سرامیک روکا مدل APANA BONE سایز ۶۰×۱۲۰

 • مدل کاشی سرامیک : APANA BONE
 • برند کاشی سرامیک : Roka
 • سایز : ۶۰x120
 • نوع سطح کاشی سرامیک: مات

سرامیک روکا مدل LUCCA LIGHT GRAY سایز ۷۵×۷۵

 • مدل کاشی سرامیک : LUCCA LIGHT GRAY
 • برند کاشی سرامیک : Roka
 • سایز : ۷۵x75
 • نوع سطح کاشی سرامیک: مات

سرامیک روکا مدل APANA GRAY سایز ۷۵×۷۵

 • مدل کاشی سرامیک : APANA GRAY
 • برند کاشی سرامیک : Roka
 • سایز : ۷۵x75
 • نوع سطح کاشی سرامیک: مات

سرامیک روکا مدل MERLOT DARK CEREM سایز ۶۰×۱۲۰

 • مدل کاشی سرامیک : MERLOT DARK CEREM
 • برند کاشی سرامیک : Roka
 • سایز : ۶۰x120
 • نوع سطح کاشی سرامیک: مات

برای تعیین رتبه بندی محصول به صفحه محصول مورد نظر بروید و نظر خود را با حداکثر امتیاز ۵ ستاره بگذارید.